KontaktRegMedia, s.r.o.
Veľká Lehota 529
966 41 Veľká Lehota

IČO: 45593914
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 31132/S

Tel: 033 22 400 02
E-mail: info@kosicko.sk

Pridať inzerát
Ponuka

Jedlo Košice
Ďalšie linky